Kế hoạch Y tế học đường năm học 2015-2016

Thứ sáu - 11/12/2015 10:15
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của PGD-ĐT huyện Dầu Tiếng,của chính quyền địa phương, phòng khám đa khoa khu vực Long Hòa và sự quan tâm, phối hợp, đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể và phụ huynh học sinh.
Kế hoạch Y tế học đường năm học 2015-2016
               PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TRƯỜNG MG LONG HÒA                                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                                                                         
                                                                                                                          Long Hòa, ngày 15 tháng 09  năm 2015
 
                                               KẾ HOẠCH Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
                                                                             NĂM HỌC 2015 - 2016
        - Căn cứ vào công văn số 1449/SGDĐT- GDMN ngày 20/09/2013 của Sở giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc triển khai thực hiện công tác y tế tại các cơ sở GDMN.
        - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 và tình hình thực tế tại đơn vị. Nay Bộ phận y tế đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ y tế năm học 2015 - 2016 như sau:
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Đặc điểm chung của trường:
     - Tổng số CBGV- CNV: 20/18 nữ, trong đó (BGH: 02, GV: 09, NV: 05/03 nữ, Cấp dưỡng: 03)
     - Trường mẫu giáo Long Hòa với 143/70 nữ chia làm 3 lớp Lá, 1 lớp Chồi
2. Thuận lợi:
     - Trường Mẫu giáo Long Hòa có đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, năng động trong công tác, có tinh thần trách nhiệm ở mọi lĩnh vực của nhà trường giao.
     Hiện nay nhà trường đã tạm đủ về giáo viên đứng lớp, trình độ chuyên môn của giáo viên trong nhà trường đa số là giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.
     - Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo địa phương luôn quan tâm đến việc đầu tư xây dựng phòng y tế học đường.
3. Khó khăn:
     - Do đời sống nhân dân còn khó khăn, phụ huynh học sinh chủ yếu làm nghề nông, lâm ngư nghiệp, trình độ dân trí chưa cao nên chưa quan tâm đúng mức về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng của con em.
     - Phụ huynh chưa có thói quen, chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ cho con em mình.
II/ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH VÀ CHỈ TIÊU:
1. Mục tiêu:
  a. Trang bị những đồ dùng thiết yếu cho phòng y tế.
  b. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường cho học sinh và cán bộ, giáo viên công nhân viên.
  c. Tuyên truyền, giáo dục tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, CBGV-CNV nhà trường và cha mẹ học sinh.
  d. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học, thực hiên sơ cứu – cấp cứu ban đầu.
  e. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn nghiệp vụ.
  f. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định.
2. Chỉ tiêu:
  a. Tủ thuốc y tế được trang bị những dụng cụ, thuốc thiết yếu cơ bản như: Bông, băng, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, dầu gió, nẹp…
  b. Toàn thể học sinh trong trường được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm.
  c. CB-GV-CNV và học sinh biết cách phòng, phát hiện và xử trí một số bệnh, tật thường gặp. Tăng tỉ lệ học sinh tham gia BHYT.
  d. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời. Thực hiện kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường phòng các dịch bệnh.
  e. Thực hiện kịp thời các chỉ đạo của ngành y tế địa phương.
  f. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế đúng thời gian quy định.
III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG:
    - Để y tế học đường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho học sinh có hiệu quả, kế hoạch hoạt động y tế học đường trong năm học 2014-2015 phấn đấu đạt được mục tiêu nhiệm vụ như sau:
1. Trang bị những đồ dùng thiết yếu cho phòng y tế:
  - Tăng cường trang thiết bị cho phòng y tế.
  - Bổ sung kịp thời những vật dụng thiết yếu như: Bông, băng, gạc…
  - Trang bị một số đồ dùng, vật dụng thiết yếu cho phòng y tế: Tủ thuốc y tế, các loại sổ…
* Giải pháp:
    - Học hỏi, tham mưu với ban giám hiệu nhà trường thực hiện tăng cường trang thiết bị cho phòng y tế.
2. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường cho học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên:
    - Khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm cho tất cả học sinh.
    - Thực hiện ghi chép hồ sơ, sổ sách đầy đủ.
    - Quản lý và hướng dẫn việc sử dụng các tài liệu được cấp.
    - Tổ chứ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh trong trường. Tổng hợp phân loại bệnh chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp phụ huynh học sinh đưa con em đến cơ sở y tế điều trị.
* Giải pháp:
    - Phối hợp với nhân viên y tế trạm thực hiện kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho toàn trường.
    - Ghi chép hồ sơ, sổ sách đầy đủ.
    - Thực hiện phân loại bệnh sau khi khám chữa bệnh cho học sinh.
    - Thường xuyên kiểm tra ca uống nước của học sinh, kiểm tra nước uống của học sinh.
3. Tuyên truyền, giáo dục tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, CB-GV-CNV nhà trường và cha mẹ học sinh.
    - Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường học đã được Bộ giáo dục và Đào tạo quy định tại Quyết định số 4458/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 22/08/2007.
    - Ngoài việc tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường còn tổ chức giáo dục truyền thông phòng chống một số bệnh dịch như: Bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, một số bệnh tật học đường…
    - Tiếp tục thực hiện tốt công tác Bảo hiểm đối với học sinh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trong trường học, tăng tỷ lệ học sinh tham gia BHTN.
    - Sử dụng có hiệu quả tỷ lệ % nguồn thu phí Bảo hiểm y tế để lại trường quản lý và sử dụng vào các mục sau:
    - Tham mưu với ban lãnh đạo trường trong việc mua sắm trang thiết bị phòng y tế, tủ thuốc, các phương tiện sơ cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.
    - Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
* Giải pháp:
    - Đưa ra kế hoạch, thực hiện tuyên truyền về các bệnh, tật học đường với toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, ưu tiên đối với các bệnh, tật thường gặp ở lứa tuổi mầm non.
    - Phối hợp với ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm phổ biến việc tham gia BHYT bắt buộc.
    - Thực hiện kịp thời các công văn của phòng y tế và phòng giáo dục.
4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học, thực hiện sơ cứu – cấp cứu ban đâu.
    - Kiểm tra vệ sinh trường lớp hàng ngày.
    - Thường xuyên kiểm tra nhà vệ sinh của học sinh, xây dựng nhà vệ sinh thân thiện với học sinh.
    - Tăng cường tuyên truyền các bệnh, tật học đường thường gặp để phòng chống kịp thời.
* Giải pháp:
    - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra vệ sinh trường lớp, giữ gìn môi trường sạch sẽ, thoáng mát.
    - Phối hợp với các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện kiểm tra đánh giá công tác y tế học đường 02 lần/năm
5. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn nghiệp vụ.
   - Thực hiện kịp thời các công văn, chỉ đạo của ngành: tập huấn, học hỏi, đi thực tế để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học:
    - Thực hiện tổng hợp hồ sơ khám chữa bệnh của học sinh
    - Báo cáo tổng kết cuối năm theo quy định.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác y tế học đường năm học 2015-2016 của bộ phận y tế trường Mẫu giáo Long Hòa.
                                                                                                                   Long Hòa, ngày 15 tháng 09 năm 2015
                        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                  Lê Thị Lan                                                                                   Trần Thị Tuyết
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Ảnh mới

Liên kết hữu ích

violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng hiệu trưởng
  0918069551
 • Phòng hành chánh- Trường Mầm Non Họa Mi
  ( 0274) 6560001
 • Phó hiệu trưởng chuyên môn
  0972246704
 • Phó hiệu trưởng bán trú
  0909077814

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thống kê

 • Đang truy cập1
 • Hôm nay9
 • Tháng hiện tại3,582
 • Tổng lượt truy cập227,921
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây